Preview
Xi Jinping reprocha a Washington su “arrogancia”.
Fuente: rusiatoday